Woven Label

TangNguyen-WovenLabel

Tang Nguyen are suppliers of custom woven clothing labels. We specialise in designer labels, woven name tapes, identification labels, craft labels, care labels and personalised woven celebration ribbon. We supply the highest quality woven labels and clothing labels used by a wide variety of end users from the home sewing and knitting enthusiast to the designers in the garment trade. Other kind of Label is Hangtag, Printed label, Polybag sticker,…

Nhãn dệt – Woven label là sản phẩm không thể thiếu trong bất kỳ sản phẩm may nào. Chúng mang thông tin thương hiệu, thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng,… Những tên gọi khác như nhãn chính, nhãn sườn, nhãn size,… Sản phẩm khác của công ty chúng tôi: Nhãn in, Thẻ treo, Decal nhãn,…

Hãy liên hệ đội ngũ thiết kế chúng tôi để bạn có được sản phẩm tốt nhất.