Design Graphic

1. File thiết kế đồ họa

TangNguyen-DesignGraphics

Định dạng file: *.ai,*.cdr, *.psd, *.pdf

Hình ảnh có độ phân giải  nhỏ nhất là  200ppi

Đồ họa nét phải là đường nét vector.

2. Font chữ phải ở dạng đường nét.

TangNguyen-Vector

3. Màu sắc phải có chỉ định là Patone.

TangNguyen-Pantone

Vui lòng liên hệ số điện thoại: 09 7658 1010 để được tư vấn.