Contact

lien_he

TANG NGUYEN TRADING MAUFACTURING COMPANY LIMITED

Add: 33/45 TX33 Str., Thanh Xuan Ward, Dist.12, HCM City

Phone: +848 66 568 538 – Tax code: 0313661600

Email: tangnguyen.3m@gmail.com

Website: www.macmaymac.com

Hotline: 09 7658 1010

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TĂNG NGUYÊN

Địa chỉ: 33/45 Đường TX33, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.HCM

Điện thoại: 08 66 568 538      Mã số thuế: 0313661600

Email: tangnguyen.3m@gmail.com

Website: www.macmaymac.com

Hotline: 09 7658 1010